Vybavovanie žiackych a študentských zliav pre školský rok 2008/2009

Obsah
Od kedy: 1. 8. 2008
Kde: predpredaj DPMK, a.s. - Rooseveltova ul. 3, predajňa  DPMK, a.s. - Bardejovská 6
Nárok na cestovanie so zľavou preukazujete - preukazom:
a) BČK (bezkontaktnou čipovou kartou) - pre predplatné, časové i jednorazové cestovné lístky
b) kmeňovým listom - pre papierové cestovné lístky
Čo potrebujete k vybaveniu:
nového preukazu
  • 1 aktuálnu fotografiu s rozmermi 3 x 3,5 cm vyplnenú žiadanku (tlačivo v predajniach DPMK, a.s. a na internete - http://www.dpmk.sk/),
  • u žiakov do ukončenia základnej školskej dochádzky stačí podpis zákonného zástupcu,
  • študenti stredných a vysokých škôl denného štúdia do veku 26 rokov musia mať žiadanku  potvrdenú školou
  • k nahliadnutiu predložiť preukaz totožnosti (OP, pas), u žiakov ZŠ OP zákonného zástupcu a rodný list žiaka
predĺženie platnosti BČK
  • u žiakov ZŠ nie je potrebné predlžovanie platnosti (platnosť je nastavená do16 rokov);
  • u študentov stredných škôl – stačí k nahliadnutiu potvrdenie školy a preukaz totožnosti;
  • u študentov stredných škôl – prvákov – sú potrené k vybaveniu rovnaké doklady ako pre nový preukaz ( kto má BČK – žiacku – nemusí si ju zakúpiť ale musí predložiť všetky doklady k jej prepersonifikovaniu);
  • študenti vysokých škôl – môžu využiť študentské karty (ISIC) – označené logom EMCARD aj na cestovanie MHD ( na dobíjanie predplatného CL alebo ako preukaz na používanie zľavnených papierových CL) – platnosť karty vyznačuje vysoká škola. Kartu je nutné aktivovať na univerzitnom terminály.

Platnosť zľavy v BČK - pre stredné školy na šk. r. 2007/2008 končí  11. 09. 2008 !!!
- pre vysoké školy na šk. r. 2007/2008 končí 30. 09. 2008 !!!

Otváracie hodiny:
Predpredajné stánky DPMK, akciová spoločnosť
 

Predajné miesto
Pracovné dni Sobota
Otváracia doba Otváracia doba
Bardejovská ul. č.6 - aj BČK
Sídlo DPMK, a.s.
6.30 - 18.00 7.00 - 12.30
Rooseveltova ul. č.3 - aj BČK
150 m od hotela Slovan - smer Bottova ul.
7.15 - 18.30 8.00 - 13.15

OBČANIA !
V termíne od 15. 8.  – 30. 9. 2007 na dobíjanie BČK využívajte ostatné predajné miesta, aby ste nemuseli čakať na vybavenie !!!
 Ceny sú uvádzané v Sk a  euro prepočítané  konverzným kurzom:  1 € = 30,1260 Sk!
Manipulačný poplatok  je 10,- Sk  (0,33 €) za prepersonifikovanie  alebo urobenie inej zmeny v karte ako aj za vydanie kmeňového listu.
Cena BČK je 160,- Sk ( 5,31 €) +  obal 10,- Sk (0,33 €).

Sadzby zľavnených cestovných lístkov sú na http://www.dpmk.sk/, cestovanie, tarifa.
Zľavnený  4 zastávkový neprestupný CL v cene 6,- Sk (0,20 €)
30 min.  prestupný v pásme T1 8,- Sk (0,27 €)
60 min. prestupný v pásme T1 10,- Sk (0,33 €)
24 hodinový v celej sieti 45,- Sk  (1,49 €)
7 denný v celej sieti 140,- Sk (4,65 €)
30 denný v pásme T1 275,- Sk (9,13 €)
90 denný v pásme T1 725,- Sk (24,07 €)

Zľavnené cestovné cestou elektronickej peňaženky t. j. BČKp je o 1,- Sk nižšie.
BČK, vydané dopravcom alebo vysokou školou - členom systému EMBASE, sa dajú využívať ako elektronická peňaženka aj predplatný cestovný lístok (obidve formy môžu byť súčasne na jednej karte), ak majú nabitý kredit pre elektronickú peňaženku alebo zakúpené predplatené obdobie v DPMK, a.s. t.j. predplatný cestovný lístok..