Výberové konanie - vedúci strediska údržby trolejbusov Úsek dopravy

Obsah

Dopravný podnik mesta Košice, a.s. vypisuje


VÝBEROVÉ KONANIE


na obsadenie pozície vedúci strediska údržby trolejbusov Úsek dopravy a techniky, Stredisko údržby trolejbusov


Kvalifikačné požiadavky:

 • VŠ vzdelanie II. stupňa, zameranie elektro
 • Prax min. 3 r. v oblasti riadenia údržby
 • Počítačové znalosti - aktívny používateľ
 • Vodičské oprávnenie B

Doporučené znalosti:

 • Anglický alebo nemecký jazyk

Doplňujúce kritériá:

 • Manažérske a riadiace schopnosti
 • Zodpovednosť a schopnosť viesť a monitorovať ľudí
 • Spoľahlivosť, rozhodnosť, profesionalita, flexibilita
 • Kreativita
 • Dobré komunikačné schopnosti

Uchádzač má možnosť sa prezentovať  písomne: "Návrh rozvoja údržby trolejbusov v DPMK, a.s. z pohľadu uchádzača"
Informácie o firme resp. poskytnutie písomných podkladov môžete získať u riaditeľa dopravy a techniky do 28. februára 2008, Bardejovská 6, Košice.


Platové zaradenie:

 • dohodnutá individuálna mzda

Prihlášky na výberové konanie spolu so životopisom, dokladom o dosiahnutom vzdelaní, dokladom o bezúhonnosti a prezentáciou prosíme zaslať písomne alebo doručiť osobne v zalepenej obálke najneskôr do 07.03.2008. Uchádzači budú pozvaní na výberové konanie písomne alebo telefonicky.


Adresa:
DPMK, a.s.
"Výberové konanie"
Bardejovská 6
043 29 Košice

Informácie:
Tel. č.: riaditeľ dopravy a techniky 055/6407 302 alebo
ved. oddelenia ľudské zdroje: 055/6407120 , E-mail: brinzikova@dpmk.sk