Deň otvorených dverí (DOD) v DPMK bude adrenalínový a zaujímavý

Obsah

Tlačová správa
21. apríl 2009


Program DPMK počas 1. – 2. mája
Dni mesta Košice

 

DPMK pozýva na jazdu historickou električkou a spustenie železničky do Čermeľa - 1. mája

1. máj - Košický Dopravný podnik sa tento rok aktívne zapojí do pripravovaných dní mesta Košice. DPMK a. s. Košice sa každoročne podieľa na spustení Detskej železnice v Čermeli. Tento rok však prinášame novinku - doprava do Čermeľa bude pre verejnosť 1. mája zdarma. Historické električky budú premávať od 8.15 zo Staničného námestia, prestupom na autobus na štadióne Lokomotívy.

1. májJazda zručnosti vodičov električiek. Počas dňa sa uskutoční súťaž – Jazda zručností vodičov električiek DPMK, do ktorej sa zapojí 20 vodičov. Víťaz súťaže bude reprezentovať košický Dopravný podnik na Medzinárodnej súťaži – Jazdy zručnosti, ktorú organizuje dopravný podnik v Brne. Vyhodnotenie výsledkov je plánované na 17.00 hod. za účasti vedenia DPMK.

 

DPMK pozýva na Deň otvorených dverí (DOD DPMK) 2. mája


ČAS DOD DPMK: 9.30 – 16.00 hod.
ČAS SIMULOVANEJ DOPRAVNEJ NEHODY: 10.30 hod.
MIESTO DOD DPMK: Areál DPMK, Bardejovská 6
DOD DPMK MODERUJÚ: moderátori Rádia Rapeš


2. máj
 - Výstava vozidiel Dopravného podniku, o 10.30 hod. simulovaná dopravná nehoda, pri ktorej budú zložky CO odstraňovať následky zrážky električky s osobným automobilom, adrenalínová ukážka práce záchranárov, prehliadka areálu DPMK historickou električkou. To je  časť bohatého programu, ktorý počas Dňa otvorených dverí, pripravili pre svojich návštevníkov pracovníci Dopravného podniku.

Deň otvorených dverí sa začne o 9.30 hod. v areáli na Bardejovskej za účasti vedenia DPMK a zástupcov mesta Košice. Program budú počas dňa uvádzať moderátori rádia Rapeš. O 10.30 – 11.30 je plánovaná simulovaná nehoda, po 11.30 začne obhliadka areálu v historickej električke (skupiny účastníkov budú nasledovať pravidelne v určitých intervaloch, podľa záujmu). Po 12.00 hod. budú moderátori postupne prestavovať vozový park DPMK, jednotlivé podujatia budú obohatené o súťaže pre deti ale aj dospelých.

"Deň otvorených dverí sa v našom Dopravnom podniku už roky nekonal. Určite to bude náročné, ale som rád, že môžeme verejnosti predstaviť Dopravný podnik aj inými očami. Je to nápad, ktorí vznikol u pracovníkov DPMK, chcem im za to poďakovať. Najmä za aktivitu, s akou k realizácii celého projektu pristupujú," uviedol generálny riaditeľ DPMK Michal Tkáč. Deň otvorených dverí bude naplnený zaujímavými akciami, a "nebude chýbať ani adrenalín pri simulovanej dopravnej nehode, ktorú sme pre verejnosť pripravili spolu so záchrannými prácami," dodal M. Tkáč.
Oba dni organizuje DPMK program pre verejnosť v spolupráci s Historickou spoločnosťou mestskej dopravy, o.z.. "Nápad zorganizovať Deň otvorených dverí v DPMK a aj ďalšie akcie, vo mne rezonoval už dávno, som rád, že sa nám to teraz podarilo," skonštatoval Peter Krátky z Historickej spoločnosti.

UPOZORNENIE pre verejnosť: Vstup do DPMK počas DOD DPMK 2. mája bude z Bardejovskej č. 6 cez turnikety. Kvôli bezpečnosti deti do 15 rokov môžu prísť len v sprievode rodičov alebo zákonných zástupcov. Každý návštevník dostane zároveň leták s "poučením o bezpečnosti pohybu v areáli DPMK". Verejnosť sa bude môcť pohybovať vo vyznačených priestoroch. UPOZORNENIE pre médiá: Aj pre médiá platia počas DOD DPMK rovnaké bezpečnostné pokyny. Zároveň Vás chcem poprosiť, aby ste nás informovali, na ktorej z uvedených akcii a približne kedy sa chcete zúčastniť, aby sme si vedeli skoordinovať navzájom prácu. Za porozumenie Vám ďakujem.


Kontakt pre médiá:
Mgr. Monika Murová
PR a marketingová konzultantka

DPMK a. s. Košice
Bardejovská 6

murova@dpmk.sk
murovam@yahoo.com