DPMK rieši dopravu v celom meste pre všetky mestské časti rovnako

Obsah

Tlačová správa
11. jún 2009


Návrh úprav Linkového vedenia, ktorý DPMK pripravil, rieši dopravu v Košiciach komplexne. "DPMK musí vždy zohľadňovať požiadavky všetkých mestských častí, nemôžeme vyhovieť separátnym požiadavkám jednotlivcov či jednej mestskej časti na úkor iných," skonštatoval generálny riaditeľ DPMK a. s. Košice Michal Tkáč v súvislosti s informáciami, ktoré odzneli na dnešnej tlačovej konferencii starostky MČ Nad jazerom Anny Jenčovej. "Aj preto so zástupcami jednotlivých mestských častí rokujeme. A už v uplynulých mesiacoch sme zapracovali do optimalizácie linkového vedenia takmer 100 ich pripomienok," dodal M. Tkáč.

O tom, že Dopravný podnik venuje mestskej časti Nad jazerom pozornosť, svedčí aj to, že "DPMK  realizuje v tejto lokalite najrozsiahlejšiu rekonštrukciu električkovej trate za posledných päť rokov. Ide o investíciu za vyše 1,66 mil.Eur/50 mil. SKK. Prínosy tejto rekonštrukcie pocítia obyvatelia Jazera už o niekoľko dní, kedy električky začnú na sídlisko jazdiť rýchlejšie a bezpečnejšie a rovnako sa zníži aj hlučnosť. Za nosnú pritom pre sídlisko Nad jazerom považujeme práve električkovú dopravu," dodal M. Tkáč.

"DPMK vyšiel tejto mestskej časti v ústrety aj v inom. Zachovali sme niektoré spoje linky 52, s ktorými sa pôvodne neuvažovalo. DPMK zároveň zabezpečí aj lepšiu obsluhu severu sídliska priamymi spojmi do U. S. Steel," hovorí riaditeľ úseku dopravy DPMK a. s. Košice Michal Dekánek. "Električkovú dopravu v meste neobmedzujeme, jej výkony zostanú na rovnakej úrovni ako doteraz. Na linkách, ktoré by podľa návrhu zmien mali jazdiť, zlepšujeme intervaly medzi spojmi, čo povedie k zvýšeniu pravidelnosti dopravy. Práve zvýšenie pravidelnosti dopravy bolo jednou z požiadaviek, ktorú nám zaslali obyvatelia MČ Nad jazerom. Mrzí nás problematický prístup k niektorým zastávkam MHD, avšak chodníky vedúce z jednotlivých zastávok k obytným domom nespadajú do kompetencie DPMK," dodal na margo informácií, ktoré odzneli na dnešnej tlačovej besede starostky.

Dopravný prieskum vyťaženosti spojov, ktorý vo februári a marci zrealizoval DPMK, bol zrealizovaný v súlade s metodikami používanými u dopravcov v Slovenskej a Českej republike. "Údaj o obsaditeľnosti vychádzajú z oficiálnych údajov výrobcov vozidiel. Napriek tomu DPMK nový systém a úpravy linkového vedenia nastavuje tak, aby neboli vozidlá obsadené na viac ako 75%," uviedol M. Dekánek. Mestská časť Nad jazerom realizovala vlastný dopravno-sociologický prieskum, teda prieskum iného charakteru ako realizoval DPMK. Za povšimnutie stojí fakt, že zo 7000 oslovených domácností sídliska sa do prieskumu pani starostky zapojilo len 800, teda iba 11%.


Mgr. Monika Murová
PR a marketingová konzultantka

DPMK a. s. Košice
Bardejovská 6