Nosné linky s lepšími intervalmi a vyšší výkon električkovej dopravy

Obsah

Tlačová správa
27. mája 2009

Pri úpravách linkového vedenia sa zavedú nosné linky s lepšími intervalmi a zvýši sa výkon električkovej dopravy

Dopravný podnik mesta Košice uskutočnil v minulom roku rozsiahle úpravy Linkového vedenie MHD. Úpravy reagovali predovšetkým na zmeny, ktorými mesto Košice v uplynulých desaťročiach prešlo v oblasti výstavby, či demografického vývoja jednotlivých mestských častí.

V mesiacoch február a marec 2009 zrealizoval DPMK a. s. Košice, dopravný prieskum, ktorý poskytol objektívne merania a výstupy využiteľnosti jednotlivých spojov MHD v Košiciach. V apríli sa urobilo vyhodnotenie prieskumu a následne sa realizovali práce na návrhu úprav Linkového vedenia, tak ako DPMK avizoval verejnosti prostredníctvom médií začiatkom marca.

V súčasnosti o predložených úpravách Linkového vedenia rozhoduje Mesto Košice.

"Hlavnou zmenou, ktorú chceme od leta priniesť cestujúcim,  by malo byť zavedenie tzv. nosných liniek s lepšími, kratšími intervalmi v čase špičky ako je tomu v súčasnosti," uviedol generálny riaditeľ DPMK Michal Tkáč.

Pokiaľ budú zmeny Mestom Košice schválené, po novom by interval električkových liniek v rannej špičke mal byť 10 minút, autobusové nosné linky by mali jazdiť každých 8 minút a trolejbusy v spoločnom intervale 4 minúty. "To by znamenalo, že v čase špičiek dôjde k zvýšeniu ponúkaných kapacít a cestovanie by malo byť kultúrnejšie. Napríklad na zastávke Astória by mala byť kapacita zvýšená na 120%, na Kalinovskej na 116%, na Moskovskej na 137%, na Národnom nám. na 135%, v Podhradovej na 127% a zastávka Sofijská by mala dosiahnuť v rannej špičke 99% a popoludňajšej 133% súčasnej kapacity," skonštatoval M. Tkáč.

Pokiaľ ide o dopravu počas víkendov, tam sa síce zníži kapacita v čase mimo špičky, ale po novom by mali mať linky jednotný interval, čo prinesie zlepšenie pravidelnosti dopravy a možnosti prestupovania.

Dopravný podnik navrhuje zvýšenie výkonu električkovej dopravy. "Považujem to za veľmi dôležité a výhodné, najmä z toho dôvodu, že električková doprava je ekologickejšia," dodal M. Tkáč.

V návrhu úprav Linkového vedenia, ktorý DPMK predložil mestu Košice začiatkom tohto týždňa, dopravný podnik akceptoval 93 požiadaviek mestských častí a 14 požiadaviek vodičov, ktoré sa zosumarizovali počas uplynulých mesiacov od zavedenia nového Linkového vedenia.

K úpravám Linkového vedenia pristúpil DPMK na základe výsledkov dopravného prieskumu preto, aby cestovanie v Košiciach bolo bezpečnejšie a kvalitnejšie. Dôležitým dôvodom je aj skutočnosť, ktorú potvrdil aj dopravný prieskum, že na niektorých linkách je nižšia využiteľnosť mimo špičky.

Zmeny v LV sa budú realizovať v lete 2009, v závislosti od schválenia návrhu zo strany Mesta Košice. Následne po schválení sa budú pripravovať nové cestovné poriadky pre vodičov DPMK a začne sa informačná kampaň pre verejnosť.


Kontakt pre médiá:

Mgr. Monika Murová
PR a marketingová konzultantka
DPMK a. s. Košice
Bardejovská 6

murova@dpmk.sk
murovam@yahoo.com