Oprava električkovej koľaje v križovatke Moldavská cesta - Toryská ulica

Obsah

A.

Od piatku 1. 5. 2009 0.00 hod do pondelka 4. 5. 2009 24.00 hod nastanú kvôli akútnej oprave električkovej koľaje v križovatke Moldavská cesta - Toryská ulica (pri zimnom štadióne) tieto dočasné zmeny v MHD:

1. Zmeny platné po všetky 4 dni výluky:
a) Električková linka č. 6 bude premávať len v úseku Nám. Maratónu mieru – Amfiteáter – Trieda SNP – Spoločenský pavilón a späť (označená ako "6E").
b) Električkové linky R1 a R5 budú premávať len v úseku Spoločenský pavilón – Vstupný areál železiarní a späť (označené ako "R1x").
c) V úseku Staničné námestie – Nám. osloboditeľov – Moldavská cesta – Spoločenský pavilón a späť bude premávať náhradná autobusová linka "6A".

2. Zmena platná len v nedeľu 3. 5. 2009:
– Električková linka č. 5 bude v plnom rozsahu nahradená autobusmi.

3. Zmeny platné len v pondelok 4. 5. 2009 v čase cca 6.00-8.00 a 13.00-17.00 hod:
a) Trolejbusové linky č. 71 a 72 nebudú premávať.
b) V úseku Lingov – Tr. L. Svobodu – Mier – Mlynská bašta – Nám. osloboditeľov (Bottova) a späť bude premávať náhradná trolejbusová linka "70".
c) V úseku Nám. osloboditeľov (Bottova) – Toryská – Trieda KVP – Sídlisko KVP, kláštor a späť bude premávať náhradná autobusová linka "71A".
d) V úseku Nám. osloboditeľov (Bottova) – Toryská – Moskovská trieda – Myslava, Grunt a späť bude premávať náhradná autobusová linka "72A".

Konkrétne zastávky autobusových liniek nahradzujúcich električkové linky sú upresnené v zastávkových oznámeniach vyvesených na príslušných bežných električkových zastávkach.
Polohy spojov podľa bežných dotknutých liniek budú v zásade zachované ako bežne.


B.

Od piatku 1. 5. 2009 začína tohtoročná premávka Košickej detskej železnice (KDŽ). Jej cestovný poriadok a základné prepravné a tarifné podmienky sú vyvesené na zastávkach a vo vozňoch KDŽ a sú prístupné na http://www.dpmk.sk, na www.kosice.sk a na www.detskazeleznica.webex.sk.

Tento materiál sme súčasne rozposielali e-mailom 15. 4. 2009.


C.

Od piatku 1. 5. 2009 už nepremáva autobusová linka Hypermarket Tesco – Mier – Mlynská bašta – Staničné nám. a späť (bola to linka objednávaná a hradená zo strany Tesco Stores SR, a.s. a objednávateľ zrušil objednávku).


Košice  30. 4. 2009
Dopravný podnik mesta Košice, a.s.