Vylúčená električková doprava z úseku VSS, križovatka - Nad jazerom, Važecká

Obsah

Oznámenie

Od pondelka 11. 5. 2009 do piatku 19. 6. 2009  bude kvôli rekonštrukcii električkovej trate úplne vylúčená električková doprava z úseku VSS, križovatka – Nad jazerom, Važecká. Pri-tom dôjde k týmto dočasným zmenám v MHD:

1. Električkové linky č. 3, 7, 9 a R2 budú presmerované z úseku VSS, križovatka – Važecká do úseku VSS, križovatka – Barca, Socha Jána Pavla II. Električková linka R2 bude pritom ozna-čená ako linka R8.

2. Električková linka č. 4 bude premávať len v úseku Havlíčkova – Ryba.

3. V úseku VSS, križovatka – Važecká bude premávať náhradná autobusová linka "X". Táto linka bude zastavovať:

a) v úseku Važecká – Dneperská (len v danom smere) zastavovať priamo na električkových stanovištiach;
b) vo východzej zastávke "VSS, križovatka" bude zastavovať 2x – na stanovišti linky č. 12 na Južnej triede aj na stanovišti linky č. 28 na Ul. Nižné Kapustníky
c) v ostatných zastávkach bude zastavovať na autobusových stanovištiach najbližších k príslušným električkovým stanovištiam.

Električkové linky č. 3, 7, 9 a R2 vo svojich zachovávaných bežných úsekoch zachovávajú svoje bežné
cestovné poriadky.
Náhradná autobusová linka "X" nepremáva v prípojovom režime, ale v pravidelnom intervale.
Cestujúcim z Jazera preto odporúčame začínať svoje pravidelné cesty cca o 5-7 minút skôr
(alebo si na svojej zastávke zistiť potrebný odchod spoja linky "X" podľa vyveseného zastávkového
cestovného poriadku), aby v prestupnej zastávke "VSS – križovatka" stihli svoj bežný
električkový spoj. Týka sa to najmä cestujúcich do železiarní.

Podrobnejšie informácie budú uvedené na dotknutých zastávkach.

Pri prestupoch vyvolaných prerušením bežne priameho spojenia platí jednorazový cestovný lístok
na 4 zastávky z prvého použitého dopravného prostriedku aj v druhom použitom dopravnom prostriedku,
ak je aj v ňom označený (na opačnom konci lístka).


Košice  5. 5. 2009
Dopravný podnik mesta Košice