Ďalšie zmeny v MHD od 15. februára

Obsah

KOŠICE. Z dôvodu uzavretia severnej časti Štúrovej ulice (od zastávky Senný trh po križovatku Štúrova - Moyzesova) kvôli modernizácii električkovej trate dôjde od nedele (15.2.2015) k ďalším zmenám v MHD:


Električkové linky 3 a 4 budú premávať len po Námestie osloboditeľov. Nástup a výstup bude umožnený na električkovej zastávke umiestnenej na Južnej triede. Ostatné električkové linky budú premávať v doterajších obmedzeniach.

Trolejbusové linky budú naďalej nahradené v celom úseku autobusmi.

V smere na Námestie osloboditeľov bude autobusová doprava premávať po doterajšej obchádzkovej trase cez ulice: Žižkova - Rastislavova – Kukučínova.


Naďalej je zriadená dočasná zastávka KRAJSKÝ SÚD (pod Steel arénou) pre všetky linky MHD, ktoré premávajú v tomto úseku.

Z Námestia osloboditeľov smerom k Domu umenia a Krajskému súdu bude autobusová doprava premávať po obchádzkovej trase cez ulice Roosveltova - Pribinova - Mojmírova - Galenova - Kuzmányho. V tomto smere sa mení aj umiestnenie zastávok MHD nasledovne:

- Dočasná zastávka SENNÝ TRH (platí len pre linky x6 a x7) v smere na Námestie osloboditeľov bude na Roosveltovej ulici pri "Parku na Drevenom trhu".
- Dočasná zastávka NÁMESTIE OSLOBODITEĽOV bude na križovatke Hlavnej a Roosveltovej ulice (pri "Mladosti").
- Dočasná zastávka  NÁMESTIE OSLOBODITEĽOV pre linku 11 nebude pri budove Allianz poisťovne, ale na Južnej triede pri hoteli Centrum.
- Naviac bude zriadená zastávka DOM UMENIA pre všetky autobusové linky premávajúce k zastávke Krajský súd. Umiestená bude na Timonovej ulici (pri Teledome).

Zároveň budú upravené aj trasy niektorých autobusových liniek, ktoré vynechajú zastávku Námestie osloboditeľov:

Linka 24:
- V smere do Spaľovne premáva po trase Staničné námestie - Senný trh - Rušňové depo - ...
- V smere na Staničné námestie premáva bez zmeny trasy.


Linka 29:
- V smere na Staničné námestie premáva po trase: ... - Mlynská bašta - Vodná  - Staničné námestie.
- V smere na Kavečany premáva po trase: Staničné námestie - Jakabov palác - Vodná - …


Linka 30:
- V smere na Staničné námestie premáva po trase: ... - Železničná nemocnica - Pošta 2 - Staničné námestie.
- V smere na zastávku Pri hati premáva po trase: Staničné námestie (východzia zastávka) - Pošta 2 - Železničná nemocnica - …


Linka 33:
- V smere na Krematórium premáva po trase: Staničné námestie - Jakabov palác - Palackého - ...
- V smere na Staničné námestie premáva bez zmeny trasy.

Od nedele (15.2.2015) sa upravujú aj trasy liniek 20, 31 a 32.


Vzhľadom na nové obmedzenia v MHD sa upravujú aj odchody na linkách: 10, 11, 20, 20L, 21, 23, 24, 25, 26P, 29, 30, 31, 32, 33, 51, 52, 56, 71 a 72.

 

Ostatné autobusové linky budú premávať v doterajších obmedzeniach (Námestie Maratónu mieru, Štúrova ulica a Kuzmányho ulica).


Doporučujeme cestujúcim, aby sledovali zmeny na zastávkach MHD a na internetovej stránke dopravného podniku www.dpmk.sk. V prípade nejasností a otázok môžu využiť nonstop infolinku DPMK - 6407 407.

 

Kontakt pre médiá:

PhDr. Michaela Karaffová

Vedúca referátu marketingu, reklamy a Public relations

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice

michaela.karaffova@dpmk.sk

+421 905 974 785