SMS lístok si už môžu kúpiť aj zákazníci mobilnej siete SWAN Mobile/4ka

Obsah

KOŠICE. Oznamujeme cestujúcej verejnosti, že od 1. decembra 2016 je služba SMS lístok prístupná aj pre zákazníkov mobilnej siete SWAN Mobile/ 4ka. 
 

Pre zákazníkov mobilného operátora SWAN Mobile, a.s.,  je v rámci aktuálnej cenovej politiky operátora  odoslaná správa  (MO SMS) v systéme mikroplatieb v dopravných službách spoplatnená sumou 0,04 €.
 

 

Kontakt pre médiá:

PhDr. Michaela Karaffová

Vedúca referátu marketingu, reklamy a Public relations

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice

michaela.karaffova@dpmk.sk

+421 905 974 785