DPMK ponúka záujemcom o profesiu vodiča MHD náborový príspevok

Obsah

KOŠICE: Nedostatok vodičov autobusov v týchto dňoch spôsobil výpadky niektorých spojov MHD. Aby sme takýmto situáciám predišli, záujemcov o profesiu vodiča autobusu MHD, ale aj vodičov, ktorí už zamestnancami našej spoločnosti sú, sme sa rozhodli motivovať náborovým/stabilizačným príspevkom vo výške 1500 eur.

      Nevypravenosť všetkých autobusových spojov  MHD nie je problémom iba nášho Dopravného podniku. Podobnú situáciu, ktorá je zavinená nedostatkom vodičov MHD, zaznamenávajú aj v Bratislave, Žiline či Nitre.  Podľa dlhodobých prognóz sa bude táto situácia v nasledujúcich rokoch zhoršovať, dopravné  podniky preto pri nábore vodičov prichádzajú s mnohými  motivačnými faktormi – náborovým príspevkom (DP Bratislava, DP Žilina),  príspevkom na cestovné, stravu či ubytovanie.

     S podobnou iniciatívou prichádza aj naša spoločnosť. Záujemcom o profesiu vodiča autobusu MHD,  ale aj vodičov, ktorí sú v DPMK už zamestnaní, sme sa rozhodli motivovať náborovým/stabilizačným príspevkom vo výške 1500 eur. Prvú splátku vodič dostane po odpracovaní jedného roka (podmienkou na získanie celého príspevku je odpracovať v DPMK 5 rokov).

     Okrem tohto finančného príspevku záujemcom o prácu vodiča MHD aktuálne ponúkame rozšírenie vodičského oprávnenia skupiny C na skupinu D vo vlastnom stredisku autoškoly. Ak s DPMK podpíše pracovnú zmluvu, kurz mu uhrádzame. S nástupom do zamestnania získa nový vodič všetky benefity zamestnanca DPMK.

      Uchádzač na pozíciu vodiča musí byť starší ako 24 rokov, zdravotne spôsobilý, okrem vodičského oprávnenia skupiny D musí absolvovať aj psychologické testy a získať kvalifikačnú kartu vodiča pre osobnú dopravu.

     Keďže profesionálnych vodičov nie je na trhu práce dostatok, alternatívou trvalého pracovného pomeru v DPMK je aj dohoda o vykonaní práce. Ak by záujemcom o túto formu spolupráce chýbala časť z potrebných dokladov – napr. kvalifikačná karta vodiča či potvrdenie o psychologickej spôsobilosti – naša spoločnosť mu získanie dokladov uhradí v plnej výške. Podmienkou je, že v DPMK odpracuje 5 rokov.

Rozšírte rady vodičov košickej MHD

Záujemcovia môžu žiadosti so životopisom  zasielať e-mailom alebo poštou na adresu našej  spoločnosti: DPMK, a.s., Bardejovská 6, 043 29 Košice, tel. kontakt 055/6407120, e-mail: ludskezdroje@dpmk.sk       

     Naša spoločnosť  naďalej pokračuje v aktivitách, ktoré majú nedostatok vodičov MHD zmierniť. Pripájame sa k iniciatíve Združenia dopravcov Slovenska, ktoré sa snaží o zmenu legislatívy ohľadne minimálneho veku vodiča autobusu (podľa európskeho práva ním môže byť každý po dosiahnutí 21 roku, slovenská legislatíva určuje minimálny vek 24 rokov).  

     DPMK  uvažuje aj o rozšírení pôsobnosti svojho strediska autoškoly.  Našou snahou je umožniť záujemcom o profesiu vodiča osobnej dopravy, aby si  po absolvovaní kurzu autoškoly  mohli rozšíriť vodičské oprávnenie skupiny B na skupinu D.

 

Kontakt pre médiá:

PhDr. Michaela Karaffová

Vedúca referátu marketingu, reklamy a Public relations

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice

michaela.karaffova@dpmk.sk

+421 905 974 785