Každé hlásenie poruchy verejného osvetlenia preverujeme, jej odstránenie si však vyžaduje čas

Obsah

KOŠICE: Ako sme už viackrát informovali, od 1.augusta 2017 až do skončenia verejnej obchodnej súťaže na koncesionára a správcu verejného osvetlenia zabezpečuje pre mesto Košice správu a údržbu verejného osvetlenia DPMK.

Obyvatelia mesta Košice môžu poruchy na verejnom osvetlení nahlasovať 24 hodín denne na telefónnom čísle + 421 55 640 7345 alebo písomne na e-mailovej adrese verejneosvetlenie@dpmk.sk

Košičanov chceme ubezpečiť, že každému podnetu venujeme náležitú pozornosť, ale vo väčšine prípadov nie je možné poruchu odstrániť okamžite. Sústava verejného osvetlenia v meste Košice pozostáva z viac ako 18 000 svietidiel, takmer rovnakého počtu stožiarov, z viac ako 400 rozvádzačov verejného osvetlenia, približne 2500 podružných rozvádzačov a  500 km káblových vedení, pričom každá z vymenovaných súčastí je zároveň potenciálnou poruchou verejného osvetlenia. 

Po nahlásení poruchy verejného osvetlenia v ideálnom prípade montér po príchode na miesto a po výmene niektorej z poškodených častí poruchu okamžite odstráni. Niekedy však musí prejsť od stožiaru k stožiaru (pešo) aj niekoľko kilometrov a rozobrať desiatky stožiarových svorkovníc, kým poruchu lokalizuje – a ani to ešte neznamená, že ju dokáže na mieste aj odstrániť.

Ďalším, veľmi podstatným vplyvom na rýchlosť odstraňovania porúch verejného osvetlenia, ktorý nevieme ovplyvniť, je vplyv tretích strán. Ide o stavebnú činnosť v meste Košice, ktorá  je momentálne – predovšetkým pre modernizáciu električkových tratí – veľmi rozsiahla, priamo zasahuje do sústavy verejného osvetlenia a ovplyvňuje jeho funkčnosť. V období august – október, odkedy správu a údržbu verejného osvetlenia zabezpečuje DPMK, sme evidovali 116 porúch, ktoré mali priamu súvislosť s rekonštrukciou tratí. Mnohokrát sa stalo, že sme nahlásenú poruchu opravili, ale keď stavebník „na skúšku“ a iba na niekoľko minút osvetlenie zapol, poruchu spôsobil znova.

Košičanov, ktorí poruchy verejného osvetlenia nahlasujú, by sme preto chceli požiadať o trpezlivosť.  Od 1.augusta sme odstránili 417 porúch VO a zabezpečili aj celkové skvalitnenie osvetlenia  (vyššia svietivosť).  Zaviedli sme nočné zmeny, počas ktorých naši zamestnanci kontrolujú stožiare v správe DPMK, pozornosť zameriavajú predovšetkým na funkčnosť a svietivosť VO a dokážu jednoduchšie lokalizovať poruchy.   

Aby sme odstraňovanie porúch urýchlili, potrebujeme od nahlasovateľa  presnejšie údaje, ktoré celý proces urýchlia. Špecifikované sú vo formulári  „Nahlasovanie porúch na verejnom osvetlení“, ktorý nájdete na našej internetovej stránke www.dpmk.sk v sekcii Kontakty - Napíšte nám. Po jeho vyplnení je podnet automaticky zaradený do zoznamu opráv verejného osvetlenia.

Keďže v minulých dňoch sme zaznamenali úmyselné poškodenie rozvodov verejného osvetlenia, chceme Košičanov opakovanie požiadať o nahlásenie akéhokoľvek neštandardného správania osôb alebo činnosti, ktorú v súvislosti s verejným osvetlením spozorujú. Oznámiť ich môžu buď na dispečing DPMK alebo priamo na Policajný zbor SR.

 

Kontakt pre médiá:

PhDr. Michaela Karaffová

Vedúca referátu marketingu, reklamy a Public relations

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice

michaela.karaffova@dpmk.sk

+421 905 974 785