Od soboty je v plnej prevádzke križovatka pri Novej nemocnici, dochádza k zmenám v MHD

Obsah

KOŠICE: V sobotu 16.12.2017 v čase od 7:00 hod dochádza v súvislosti so stavbou MET k ďalšej zmene trasovania a zastavovania liniek MHD v križovatke pri Novej nemocnici (Trieda SNP – Ipeľská - Ondavská).


Obnovuje sa plná prevádzka križovatky vo všetkých smeroch. Zároveň sa rušia oba cestno-koľajové prejazdy v blízkosti križovatky.

Autobusová zastávka "Nová Nemocnica" smer Amfiteáter je z dôvodu rekonštrukcie zastávky naďalej dočasne zrušená. Od soboty 16.12.2017 sa z dôvodu rekonštrukcie zastávky ruší aj opačné stanovište - autobusová zastávka "Nová Nemocnica" smer Kino Družba, kde zastavuje linka x6 a končí linka 18. Linka číslo 18 bude premávať po zastávku Kino Družba.

Z uvedených dôvodov dochádza k týmto zmenám:

  1. linky 18, 19 a 55 premávajúce od zastávky "Sokolovská" ku Amfiteátru zastavia ešte pred križovatkou, na konci Ipeľskej ulice, v pravom odbočovacom pruhu
  2. linka x6 premávajúca od Triedy SNP na Amfiteáter naďalej zastavuje ešte pred križovatkou, v pravom odbočovacom pruhu
  3. linky 12, 57, N2 premávajúce z Vojenskej ulice na Amfiteáter naďalej zastavujú na konci Ondavskej ulice pred križovatkou, v pravom odbočovacom pruhu
  4. linka x6 premávajúca od Amfiteátra na Triedu SNP zastavuje na dočasnej zastávke "Nová Nemocnica" ešte pred križovatkou, v pravom odbočovacom pruhu
  5.  linka 18 premávajúca od Amfiteátra k Novej nemocnici zastavuje ešte pred križovatkou, v pravom odbočovacom pruhu a ďalej pokračuje do novej konečnej zastávky "Kino Družba".

 

Kontakt pre médiá:

PhDr. Michaela Karaffová

Vedúca referátu marketingu, reklamy a Public relations

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice

michaela.karaffova@dpmk.sk

+421 905 974 785