Oznam o dočasnom uzatvorení dobíjacieho miesta

Obsah

KOŠICE: Dobíjacie miesto BLARO s.r.o. na Werferovej ulici bude v dňoch 23.12. 2017 - 1.1. 2018 zatvorené. 

DPMK oznamuje cestujúcej verejnosti, ktorá využíva na dobitie kreditu na svojej bezkontaktnej čipovej karte dobíjacie miesto BLARO s.r.o., na Werferovej  1/2582 v Košiciach ( predajňa kancelárskych potrieb v blízkosti zastávky SOŠ automobilová), že toto dobíjacie miesto  bude v dňoch  23.12. 2017 - 1.1. 2018 zatvorené

 

Kontakt pre médiá:

PhDr. Michaela Karaffová

Vedúca referátu marketingu, reklamy a Public relations

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice

michaela.karaffova@dpmk.sk

+421 905 974 785