Oznam o dočasnom uzatvorení dobíjacieho miesta

Obsah

KOŠICE: Dobíjacie miesto na Hviezdoslavovej 6 v Košiciach (Atrium) bude v dňoch 27.12. 2017 - 1.1. 2018 zatvorené.

DPMK oznamuje cestujúcej verejnosti, ktorá využíva na dobitie kreditu na svojej bezkontaktnej čipovej karte dobíjacie miesto DPMK na Hviezdoslavovej 6 v Košiciach (Atrium), že toto dobíjacie miesto bude v dňoch 27.12. 2017 - 1.1. 2018 zatvorené

 

Kontakt pre médiá:

PhDr. Michaela Karaffová

Vedúca referátu marketingu, reklamy a Public relations

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice

michaela.karaffova@dpmk.sk

+421 905 974 785