Pre nedostatok vodičov autobusov zavádzame v júni osobitný predprázdninový režim MHD

Obsah

KOŠICE: Ako sme v predchádzajúcich dňoch informovali, naša spoločnosť má naďalej nedostatok kvalifikovaných profesionálnych vodičov. V kombinácii s väčším počtom vodičov, ktorí sú práceneschopní, sa tento vážny problém začal prejavovať už aj pri každodennej výprave MHD. Jedným z riešení je zavedenie osobitného predprázdninového režimu  verejnej dopravy. 

V termíne od 1.6.2017 do 30.6.2017 budú autobusové linky 10, 12, 15, 16, 18, 19, 27, 29, 34, 36, 51, 54, 55, 71, 72, premávať v osobitnom predprázdninovom režime. Pre uvedené linky budú vydané nové cestovné poriadky. Zverejnené budú na zastávkach MHD a cestujúci ich nájdu aj na webovej stránke dopravcu - www.dpmk.sk.    

     Za posledné obdobie ukončilo v DPMK pracovný pomer 62 vodičov autobusov (16% z celkového počtu vodičov). Zatiaľ čo v predchádzajúcich rokoch sa odchádzajúcich vodičov darilo nahradiť, tentoraz je situácia iná. Na trhu práce totiž nie sú takmer žiadni vodiči autobusov – záujem o túto prácu prejaví priemerne jeden človek mesačne. 

     Nedostatok vodičov v autobusovej doprave nie je na Slovensku novinkou a podľa dlhodobých prognóz sa bude prehlbovať. Problémov je viac – napr. aj vzdelávanie budúcich vodičov. DPMK participuje na duálnom vzdelávaní v SOŠ automobilovej v Košiciach. Žiaci sa počas odbornej praxe oboznamujú s chodom dopravnej spoločnosti a náplňou práce jednotlivých profesií. Veríme, že v budúcnosti niektorí z nich rozšíria aj rady vodičov.

     Ďalším faktorom je napr. aj slovenská legislatíva. Minimálny vek vodiča autobusu stanovuje na 24 rokov, pričom európske právo to umožňuje o tri roky skôr. Naša spoločnosť sa preto pripája k iniciatíve Združenia dopravcov Slovenska, ktoré sa snaží o zmenu legislatívy.

    DPMK uvažuje o rozšírení pôsobnosti svojho strediska autoškoly. Záujemcom o profesiu vodiča osobnej dopravy umožníme, aby si  po absolvovaní kurzu autoškoly  mohli rozšíriť vodičské oprávnenie skupiny B na skupinu D.

Nábor vodičov autobusov  v DPMK priebežne pokračuje.        

     Záujemcom o prácu vodiča MHD ponúkame rozšírenie vodičského oprávnenia skupiny C na skupinu D vo vlastnom stredisku autoškoly. Ak s DPMK podpíše pracovnú zmluvu, kurz mu uhrádzame. S nástupom do zamestnania získa nový vodič všetky benefity zamestnanca DPMK, navyše bude môcť čerpať finančnú zálohu na mzdu (tento spôsob nie je v našej spoločnosti štandardom). Uchádzač na pozíciu vodiča musí byť zdravotne spôsobilý, okrem vodičského oprávnenia skupiny D musí absolvovať aj psychologické testy a získať kvalifikačnú kartu vodiča pre osobnú dopravu.

     Keďže profesionálnych vodičov nie je na trhu práce dostatok, alternatívou trvalého pracovného pomeru v DPMK je aj dohoda o vykonaní práce. Ak by záujemcom o túto formu spolupráce chýbala časť z potrebných dokladov – napr. kvalifikačná karta vodiča či potvrdenie o psychologickej spôsobilosti – naša spoločnosť mu získanie dokladov uhradí v plnej výške. Podmienkou je, že v DPMK odpracuje 5 rokov.

     Okrem záujemcov o prácu vodiča chce DPMK motivovať aj vlastných zamestnancov, ktorí budúcich kolegov do radov vodičov MHD získajú. Odmenou bude jednorazová odmena vo výške 100 eur pri podpise zmluvy nového vodiča a po roku jeho pôsobenia v DPMK ďalších 50 eur. 

Rozšírte rady vodičov košickej MHD

Záujemcovia môžu žiadosti so životopisom  zasielať e-mailom alebo poštou na adresu našej  spoločnosti: DPMK, a.s., Bardejovská 6, 043 29 Košice, tel. kontakt 055/6407120, e-mail: ludskezdroje@dpmk.sk alebo autoskola@dpmk.sk

Veríme, že do  začiatku  nového školského roka 2017/2018 sa nám situáciu podarí vyriešiť a stavy vodičov MHD naplniť. 

 

 

Kontakt pre médiá:

PhDr. Michaela Karaffová

Vedúca referátu marketingu, reklamy a Public relations

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice

michaela.karaffova@dpmk.sk

+421 905 974 785