DPMK hrozí kolaps, do konca roka potrebuje mimoriadnu dotáciu 500 000 eur

Obsah

Košice: Dopravnému podniku mesta Košice hrozí kvôli nezaplateniu faktúr zastavenie dodávok nafty, ďalších pohonných hmôt a energií. Nové vedenie DPMK na čele s generálnym riaditeľom Vladimírom Padyšákom a predsedom predstavenstva Marcelom Čopom intenzívne riešilo v piatok krízovú situáciu , ktorú zdedilo po svojich predchodcoch.

Na DPMK sa obrátila advokátska kancelária dodávateľa nafty, ktorá  vyzvala súčasný krízový manažment v DPMK na urýchlené zaplatenie faktúr po lehote splatnosti v celkovej výške 161 514 eur do 3 dní. ,, Obdobne sme obdržali tretiu výzvu od dodávateľa CNG na zaplatenie pohľadávok po lehote splatnosti vo výške 68 tisíc eur. Situácia je rovnako kritická v prípade elektrickej energie 167-tisíc  a náhradné diely vo výške 126-tisíc, celková kritická výška je 522-tisíc“, konštatoval situáciu generálny riaditeľ dopravného podniku Vladimír Padyšák.

Nie je to jediný prípad, keď DPMK nezaplatilo do lehoty splatnosti dodávateľom svoje záväzky. Do konca roka musí dopravca svojim dodávateľom zaplatiť ešte 1,61 milióna eur. Za elektrickú energiu dlh vo výške 354-tisíc eur, za naftu 350-tisíc eur, za CNG 68-tisíc eur, náhradné diely a ostatné služby vo výške 837-tisíc eur.

K 20.12.2018 predstavujú chýbajúce finančné zdroje na krytie výdavkov (cash flow) sumu až 1,25 milióna eur.

Generálny riaditeľ poslal v piatok (21.12.2018) vedeniu mesta list, v ktorom požiadal mesto o okamžité navýšenie príspevku o pol milióna eur.

Na základe urgentnej žiadosti DPMK, mesto reagovalo na vzniknutú situáciu a navýšilo príspevok na zaplatenie nafty, CNG, elektrickej energie a náhradných dielov, ktoré sú nevyhnuté pre zabezpečenie nepretržitej prevádzky MHD. ,, Mesto okamžite reagovalo na krízovú situáciu v dopravnom podniku a poslalo dnes mimoriadnu dotáciu 500.000 eur na základe rozpočtového opatrenia, ktoré som prijal “, reagoval na situáciu primátor mesta Jaroslav Poláček. 

Predpokladaná výška straty na základe aktuálne spracovanej kalkulácie v MHD na rok 2018 by aj po započítaní novej požadovanej výšky preddavku zo strany mesta na úhrady straty roku 2018 mala predstavovať 2,73 milióna eur.