Oznam o dočasnom uzatvorení dobíjacieho miesta

Obsah

KOŠICE: Dobíjacie miesto BLARO s.r.o. na Werferovej ulici bude v dňoch 3.1. – 5.1.2018 zatvorené.   

Oznamujeme cestujúcej verejnosti, ktorá využíva dobíjacie miesto BLARO s.r.o., na Werferovej  1/2582 v Košiciach ( predajňa kancelárskych potrieb v blízkosti zastávky SOŠ automobilová),  že bude v dňoch  3.1.- 5.1. 2018 zatvorené.  

 

Kontakt pre médiá:

PhDr. Michaela Karaffová

Vedúca referátu marketingu, reklamy a Public relations

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice

michaela.karaffova@dpmk.sk

+421 905 974 785