Oznam o dočasnom uzatvorení dobíjacieho miesta

Obsah

KOŠICE: Dobíjacie miesto na Hviezdoslavovej 6 v Košiciach (KOŠICE DNES MEDIA, Atrium) bude v dňoch 21.12. 2018 – 27.12. 2018 a 31.12.2018 zatvorené. 

DPMK oznamuje cestujúcej verejnosti, ktorá využíva na dobitie kreditu na svojej bezkontaktnej čipovej karte dobíjacie miesto DPMK na Hviezdoslavovej 6             v Košiciach (KOŠICE DNES MEDIA, Atrium), že toto dobíjacie miesto  bude v dňoch  21.12. 2018 – 27.12. 2018 a dňa 31.12.2018 zatvorené.

 

Kontakt pre médiá:

PhDr. Michaela Karaffová

Vedúca referátu marketingu, reklamy a Public relations

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice

michaela.karaffova@dpmk.sk

+421 905 974 785