Poďakovanie za priazeň v roku 2018

Obsah

KOŠICE: Opäť je tu prelom rokov, ktorý je časom hodnotenia, ale aj nových plánov. A rovnako aj časom na poďakovanie.  Nielen obchodným partnerom a odbornej verejnosti, ale predovšetkým našim zamestnancom a v neposlednom rade, našim cestujúcim a občanom.  

Radi by sme sa Vám úprimne poďakovali za spoluprácu v končiacom roku 2018. Našou každodennou snahou je zvyšovanie bezpečnosti a komfortu cestujúcich, ktorí využívajú verejnú dopravu.  Veríme, že našu snahu a jej výsledky oceníte aj v nastávajúcom roku.  

Do nového roka 2019 Vám kolektív DPMK želá zdravie, úspechy v pracovnom aj osobnom živote, medziľudských vzťahoch i úctu človeka k človeku.

 

Kontakt pre médiá:

PhDr. Michaela Karaffová

Vedúca referátu marketingu, reklamy a Public relations

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice

michaela.karaffova@dpmk.sk

+421 905 974 785