Trvalá zmena v zastavovaní liniek MHD na zastávke Spoločenský pavilón smer centrum.

Obsah

KOŠICE:  Z dôvodu stavebných prác dochádza k trvalej zmene v zastavovaní autobusových liniek 10, 11, 20L, 21, 23, 25, 32, 52, 56, N3, N4, R1 na zastávke Spoločenský pavilón smer centrum. Uvedené linky už nebudú zastavovať na Triede SNP za odbočením z Bardejovskej ulice, ale ešte na Bardejovskej ulici, na spoločnej výlukovej zastávke električky a autobusu.

Pôvodná zastávka za odbočením sa pre MHD ruší. Z uvedeného dôvodu sa trasa náhradnej autobusovej linky x9 v smere od Sídliska Nad jazerom na Terasu skracuje po zastávku Dopravný podnik mesta Košice. V tejto konečnej zastávke si cestujúci prestúpia na jednotlivé električkové spoje. V opačnom smere sa trasy liniek nemenia.

Zároveň upozorňujeme, že z dôvodu zvýšenia bezpečnosti pri nástupe a výstupe cestujúcich sa dočasná zastávka liniek R1, N3, N4 Zimný štadión v smere na Staničné námestie presúva pred križovatku Bernolákova - Idanská, na koniec Bernolákovej ulice. Zastavovanie v tejto zastávke pre linku x6 sa nemení.

Kontakt pre médiá:

PhDr. Michaela Karaffová

Vedúca referátu marketingu, reklamy a Public relations

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice

michaela.karaffova@dpmk.sk

+421 905 974 785