Dobrý trolejbus v nedeľu 1.9.2019 na svoju trať nevyrazí

Obsah

KOŠICE: Opätovná výluka nastane kvôli rekonštrukčným prácam

DPMK a.s. oznamuje cestujúcej verejnosti, že v nedeľu 1.9.2019 nebude jazdiť Dobrý trolejbus. Dôvodom sú rekonštrukčné práce na Hlinkovej ulici, kde ťažké stavebné mechanizmy pracujú na odstraňovaní podložia cesty. V súčasnosti je tam celý úsek trolejového vedenia z bezpečnostných dôvodov mimo prevádzky.

 

 

Kontakt pre médiá:

Mgr. Zuzana Kamencová

Referát marketingu, reklamy a Public relations

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice