Dočasné premiestnenie zastávky Cottbuská

Obsah

V pondelok 12. augusta 2019 od 11:15 hod sa začala II. etapa rekonštrukcie mosta na Moskovskej triede.

Cestná doprava vrátane MHD je dočasne presmerovaná na južnú stranu mosta.

Z uvedeného dôvodu je zastávka Cottbuská, smer Moskovská, premiestnená. Autobusové linky 72 a RA3 dočasne zastavujú priamo na cestnom telese, na úrovni prvej polovice bežnej zastávky.