DPMK pripravilo súťaž o 5 mesačníkov zdarma

Obsah

KOŠICE: Počas práve prebiehajúceho Európskeho týždňa mobility pripravil DPMK súťaž pre majiteľov predplatených cestovných lístkov.

 

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba (osoby mladšie ako 18 rokov musia byť zastúpené zákonným zástupcom). Účastníkom sa automaticky stáva každý držiteľ bezkontaktnej čipovej karty, ktorý má v období od 16. 9. 2019 do 22. 9. 2019 predplatený časový cestovný lístok a zapojí sa do súťaže prostredníctvom stránky https://www.dpmk.sk/sutazCenou je 30-dňový predplatný cestovný lístok. Zo všetkých správnych odpovedí sa  23. 9. 2019 vyžrebuje 5 výhercov mesačníkov, ktorí budú zverejnení na oficiálnej internetovej stránke www.dpmk.sk a taktiež aj na facebookovej stránke https://www.facebook.com/dpmkofficial/.

 

Kompletné podmienky súťaže sú zverejnené na stránke https://www.dpmk.sk/vyhraj_5_mesacnikov.

 

Kontakt pre médiá:

Mgr. Vladimíra Petrušová

špecialista pre styk s verejnosťou
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice