DPMK umožní účastníkom Medzinárodného maratónu mieru cestovanie MHD 6. 10. 2019 zadarmo

Obsah

KOŠICE: Košice budú túto nedeľu žiť Maratónom, DPMK ponúka bežcom bezplatné cestovanie MHD.

 

Účastníkom 96. ročníka MMM bude poskytnuté bezplatné cestovanie MHD v deň konania MMM, t. j. 6. 10. 2019 na základe prideleného štartovného čísla, ktoré účastník musí mať pri sebe. Dodatočné preukázanie nebude možné.

 

 

Kontakt pre médiá:

Mgr. Vladimíra Petrušová

špecialista pre styk s verejnosťou
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice