DPMK upozorňuje na blížiaci sa koniec platnosti všetkých v súčasnosti používaných papierových cestovných lístkov

Obsah

 

Zmenatarify-banner3

 

KOŠICE: V súčasnosti používané lístky platia do konca augusta

Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) upozorňuje cestujúcich, že od 1. septembra 2019 nadobúda účinnosť nová Tarifa MHD. V rámci nej dochádza k úpravám cien jednorazových cestovných lístkov, SMS cestovného lístka a časových predplatných lístkov.

Platnosť všetkých doteraz používaných druhov papierových cestovných lístkov v hodnote od 0,25 € až 10,20 € končí dňom 31. augusta 2019. DPMK preto oznamuje všetkým cestujúcim, že od uvedeného dátumu nebude možné v prostriedkoch MHD používať tieto cestovné lístky. Zároveň upozorňujeme, že aktuálne platné papierové cestovné lístky je potrebné využiť do 31. augusta 2019. Po tomto dátume nepoužité, neoznačené a neznehodnotené cestovné lístky strácajú svoju platnosť a pri prepravnej kontrole nebudú uznané ako platný cestovný doklad.

Tarifa DPMK, a. s. pre mestskú hromadnú dopravu s účinnosťou od 01. 09. 2019

 

Kontakt pre médiá:

Mgr. Zuzana Kamencová

Referát marketingu, reklamy a Public relations

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice