DPMK vymení stožiar verejného osvetlenia v križovatke Palackého – Jantárova. Stavebné práce obmedzia premávku iba čiastočne

Obsah

KOŠICE: Dopravný podnik mesta Košice v najbližších týždňoch vykoná  výmenu stožiara verejného osvetlenia v  križovatke Palackého – Jantárová. Stožiar je skorodovaný a jeho výmena je nutná  z bezpečnostných dôvodov. Výmenu stĺpa dodávateľ začne v pondelok (1.4.2019) ohradením staveniska a vypnutím trolejového vedenia.

     Vzhľadom na charakter okolia, budú výkopové práce vykonávané ručne, iba za pomoci kompresora. Počas prác bude priestor v križovatke ohradený prenosným oplotením v nevyhnutnom rozsahu, aby nedošlo k obmedzeniu prístupu na priechody pre chodcov.

     K obmedzeniu samotnej  premávky v križovatke Palackého – Jantárova dôjde iba v dvoch prípadoch - pri demontáži osvetľovacieho stožiara (v 14.týždni) a pri betonáži základu a uloženiu púzdra pre nový stožiar (15.týždeň), ktoré budú prebiehať za pomoci žeriavu, resp. domiešavača. Práce bude dodávateľská firma vykonávať v neskorších večerných hodinách, aby sa premávka v križovatke obmedzila  čo najmenej. Použité vozidlá budú mať zapnuté výstražné osvetlenie a okolo nich budú rozostavané ochranné kužele.

     Predpokladaný termín ukončenia stavebných prác je koniec mesiaca apríl. O prípadných zmenách termínov súvisiacich s nepredvídateľnými okolnosťami počas prác Vás budeme informovať.