Košický trolejbusový deň vám ponúka jedinečnú prehliadku historických vozidiel

Obsah

KOŠICE: Jedinečný Ikarus 280 nazývaný aj „Pápežák“ vás už túto sobotu prevezie našim mestom

Od roku 1975 boli nakupované do Košíc článkové autobusy typu Ikarus 280 z Maďarska. Celkom bolo zakúpených 102 vozidiel v mestskom (štvordverovom) vyhotovení typu Ikarus 280.08, 25 vozidiel Ikarus 280.10 v linkovej (dvojdverovej) verzii a 17 modernejších vozidiel Ikarus 280.87 (mestská štvordverová verzia). Tie boli dodané pri príležitosti návštevy pápeža Jána Pavla II. a z toho vyplynula ich prezývka - "Pápežáky". Niektoré z autobusov boli zakúpené aj ako ojazdené, úplne posledný Ikarus 280 sa podarilo získať z colného skladu v roku 2001 (nie je uvedený v našom zozname).

Ikarusy sa stali symbolom veľkokapacitných autobusov a výrazne dopomohli k zvládaniu extrémnych prepravných nárokov k železiarňam a v rámci dopravy na sídliská, na ktoré nebola zavedená električková ani trolejbusová doprava. Posledné vozidlo Ikarus 280 vyšlo do ulíc Košíc s cestujúcimi v noci z 18. na 19. septembra 2010. DPMK si ponechal pre budúce generácie ako historické vozidlo Ikarus 280.08A #4082.

S týmto vozidlom sa môžete odviezť dňa 22. 6. 2019 na zvláštnej linke A1 z vozovne trolejbusov do Čermeľského údolia.

 

Kontakt pre médiá:

Mgr. Daniela Dlugošová

Referát marketingu, reklamy a Public relations

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice

 

1234