Krátkodobý odklon MHD na Nám. Maratónu mieru

Obsah

Z dôvodu uzávierky Továrenskej ulice sú v piatok, 23. 8. 2019 od 4:30 hod odklonené autobusové linky 14, 17, 19, 22 a 36 na Námestí Maratónu mieru v smere od Moyzesovej ulice k Mlynskej bašte. Linky premávajú cez ulice Hlavná > Komenského > Strojárenská. Zastávka Námestie Maratónu mieru je dočasne premiestnená z Továrenskej ulice na začiatok Hlavnej ulice, oproti lekárni. Predpoklad trvania odklonu - 24 hodín.