Mestské lesy Košice (ML) v spolupráci s DPMK podporuje vzdelávanie školákov

Obsah

KOŠICE: DPMK a Mestské lesy spoluorganizujú lesnú pedagogiku, praktickou a interaktívnou formou sa tak deti učia o lese a ochrane prírody.

 

Dňa 24. 9. 2019 sa uskutočnili zážitkovo-poznávacie aktivity lesnej pedagogiky v Čermeľskom údolí, ktoré pravidelne organizujú Mestské lesy Košice a.s. pre školskú mládež. Spolu so žiakmi 1. stupňa ZŠ Staničná 13 v Košiciach sa žiaci pod vedením lesných pedagógov v areáli Lesnej školy Hlinné okrem iného dozvedeli aj to, ako sa zodpovedne správať v lese. Obklopení prírodou si deti mali možnosť na úvod, prostredníctvom pripraveného kvízu či lesnej abecedy, overiť doteraz známe poznatky, ako aj osvojiť si množstvo nových vedomostí. Lesníci z ML Košice a.s., ktorí sú v rámci týchto aktivít zároveň aj ,,externými učiteľmi“, sprevádzajú zážitkovým chodníkom, ktorý vedie zmiešaným lesom a spája dva objekty lesnej školy - chaty Hlinné a Diana. Ide o prvé environmentálne centrum charakteru lesnej školy v okolí Košíc. Na infotabuli si návštevníci môžu porovnať dobu rozkladu rozličných predmetov z rôznych materiálov. Program lesnej pedagogiky sa prispôsobuje ročnému obdobiu, ale aj veku detí. ,,Aktivíty v lesnej škole môžu byť prispôsobené aj osobitným požiadavkám učiteľov a zamerané prednostne na konkrétnu tému, v súlade s tým čomu sa žiaci na vyučovaní práve venujú. Môže to byť téma stromov, rastlín, lesných plodov, semien, živočíchov a pod. Niektoré školy prejavili záujem nazbierať počas vychádzky semená lesných drevín, prípadne pomôcť s výsadbou sadeníc a tak pomôcť pri obnove lesa, prípadne si založiť lesnú škôlku vo vlastnej školskej záhrade. Je to pre deti príťažlivé, keďže môžu pozorovať výsledky svojej činnosti,“ priblížil ďalšiu aktivitu Ing. Tököly z ML Košice. Záujem o takéto vyučovanie prejavili nielen učitelia a žiaci z košických škôl, ale aj z viacerých obcí na záujmovom území košických lesov. Medzi častými návštevníkmi lesa sú žiaci z Družstevnej pri Hornáde, Kostolian nad Hornádom a Košickej Belej. 

Tento spôsob environmentálnej výchovy ponúka hravú formu vzdelávania. Na interaktívnosť a zároveň odbornosť v prijateľnej forme je pri vyučovaní kladený veľký dôraz. Program sa plánuje vždy tak, aby mali deti čo najväčšiu možnosť získať vedomosti praktickým, zážitkovým spôsobom..

DPMK poskytuje na toto podujatie prepravu autobusom, ktorým účastníkov prepraví. Aj vďaka tomuto spôsobu sa väčšia skupina žiakov vie pohodlne a bezpečne dostať do Lesnej školy v Hlinnom.

 

Mgr. Vladimíra Petrušová

špecialista pre styk s verejnosťou
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice

 

 

Prílohy