Modernizácia zastávok verejnej dopravy pokračuje

Obsah

KOŠICE: Projekt Mesta Košice "Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov" pokračuje ďalšou etapou.  

V pondelok 4. marca 2019 od 9:00 hod sa začína rekonštrukcia autobusových zastávok na Štúrovej ulici:

  • autobusová zastávka DOM UMENIA smer Námestie osloboditeľov bude dočasne premiestnená  cca 50 metrov za pôvodnú zastávku (pred Tatrabanku) v BUS pruhu,
  • autobusová zastávka KRAJSKÝ SÚD smer SOŠ automobilová/Ružová bude dočasne premiestnená  cca 50 metrov za pôvodnú zastávku  (pred odbočku na Žriedlovú) do jazdného pruhu na úrovni električkovej zastávky.

 

 

Kontakt pre médiá:

Ing. Antónia Dešková

Referát marketingu, reklamy a Public relations

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice