Modernizácia zastávok verejnej dopravy pokračuje

Obsah

KOŠICE: Projekt Mesta Košice "Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov" pokračuje ďalšou etapou.  

V pondelok 1. apríla 2019 od 9:00 hod začne rekonštrukcia autobusových zastávok:

  • autobusová zastávka Zupkova smer Mier bude dočasne premiestnená o cca 150 metrov vpred v smere jazdy, pri priechode pre peších z Jaltskej ulice
  • autobusová zastávka Stará nemocnica smer Dom umenia bude dočasne premiestnená:
    -    pre linku 12 na Rastislavovej ulici, cca 100 metrov vzad v smere jazdy, pred križovatku s ulicou Pekná
    -    pre linky 15 a 16 na Gemerskej ulici, cca 50 metrov pred svetelnú križovatku, pred vchod Základnej školy Gemerská 2.

 

Kontakt pre médiá:
 

Zuzana Kottlerová

Referát marketingu, reklamy a Public relations

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice