Modernizácia zastávok verejnej dopravy pokračuje

Obsah

KOŠICE: Projekt Mesta Košice "Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov" pokračuje ďalšou etapou.  

V pondelok 15. apríla 2019 od 9:00 hod sa začala rekonštrukcia autobusovej zastávky Železníky, smer Stará nemocnica.

Táto autobusová zastávka je počas rekonštrukcie dočasne premiestnená na vnútornú sídliskovú komunikáciu – k predajni kvetov, cca 30 m od pôvodnej zastávky.

 

Kontakt pre médiá:

Ing. Antónia Dešková

Referát marketingu, reklamy a Public relations

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice