Modernizácia zastávok verejnej dopravy pokračuje

Obsah

KOŠICE: Projekt Mesta Košice "Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov" pokračuje ďalšou etapou.  

V stredu 24. apríla 2019 o 9:00 hod. sa začne s rekonštrukciou autobusovej zastávky Magistrát mesta Košice smer Sídlisko KVP. Stavebné práce budú zahŕňať úpravu nástupnej plochy, vybudovanie betónovej autobusovej niky, bezbariérový prístup a vybavenie zastávky označníkom s LED informačnou tabuľou. 

Počas rekonštrukcie bude zastávka dočasne zrušená. Náhradná dočasná zastávka bude umiestnená pred svetelnou križovatkou (bližšie k OC Galéria) v priestore odbočovacieho pruhu, na úrovni protismernej zastávky.

Ukončenie stavebných prác sa predpokladá v júni 2019.

 

Kontakt pre médiá:

Ing. Antónia Dešková

Referát marketingu, reklamy a Public relations

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice