Modernizácia zastávok verejnej dopravy pokračuje

Obsah

KOŠICE: Projekt Mesta Košice "Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov" pokračuje od pondelka, 29.4.2019, ďalšou etapou.  

     Dopravný podnik oznamuje cestujúcej verejnosti, že bežná prevádzka liniek MHD cez zrekonštruované zastávky Staničné námestie, Dom umenia, Krajský súd a SOŠ automobilová bude plne obnovená od soboty 27. apríla 2019 (od 0:00 hod). Všetky dočasné zastávky sa zrušia.

     Od pondelka 29. apríla 2019 sa pre rekonštrukciu uzatvorí autobusová a trolejbusová zastávka "Miestny úrad, KVP", v smere k Poliklinike KVP. Dočasná náhradná zastávka bude umiestnená o cca 50 metrov pred pôvodnú zastávku.

Rekonštrukcia prebehne v rámci pokračovania projektu „Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov“.

 

Kontakt pre médiá:

Ing. Antónia Dešková

Referát marketingu, reklamy a Public relations

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice