Oznam o zmene premávky nočných liniek z dôvodu zmeny času

Obsah

KOŠICE: Z dôvodu zmeny letného času na zimný o 03:00 hod. budú na linkách N vypravené spoje naviac.

 

V noci zo soboty 26. októbra 2019 na nedeľu 27. októbra 2019 dôjde k prechodu na bežný stredoeurópsky, tzv. zimný čas. O 3. hodine sa hodiny posunú späť na 2. hodinu (hodina od 2.00 do 3.00  uplynie dvakrát). Na nočných linkách  MHD  pritom  budú  z tohto  dôvodu  vykonané  spoje  naviac.

 

Z uvedeného dôvodu na všetkých nočných linkách budú spoje, ktoré bežne premávajú v čase od 2:00 do 2:59, vykonané 2x, t.j. aj podľa letného, aj podľa zimného času.

 

 

Kontakt pre médiá:

Mgr. Vladimíra Petrušová

špecialista pre styk s verejnosťou
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice