PORUCHA VOZIDLA 19

Obsah

07:16 Z dôvodu poruchy je výpadok spoja na linke 19 - KVP, kláštor sme Napájadlá. 

Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme