Posun zastávky Cottbuská

Obsah

12. augusta 2019 od 11:15 hod začala II. etapa rekonštrukcie mosta na Moskovskej triede. Cestná doprava vrátane MHD je dočasne presmerovaná cez južnú stranu mosta. Z uvedeného dôvodu došlo aj k posunu zastávky Cottbuská, smer Moskovská. Autobusy liniek 72 a RA3 zastavujú priamo na cestnom telese, na úrovni prvej polovice zastávky.