ŠKODOVÁ UDALOSŤ

Obsah

Z dôvodu dopravnej nehody električky aj osobného automobilu v smere Nám.Maratónu mieru smer Staničné nám. na linkách 2, 4, 6, 9 dochádza k meškaniu do 10 minút.

Obmedzenie v celej trase.

? (08:33) AKTUALIZÁCIA: premávka je plynulá, spoje premávajú bez výraznejšieho meškania