ŠKODOVÁ UDALOSŤ

Obsah

Z dôvodu škodovej udalosti na linke číslo 52 (čas 19:20) v trase Dneperská smer Krásna bolo vypravené náhradné vozidlo. K meškaniu dochádza do 10  minút.