ŠKODOVÁ UDALOSŤ

Obsah

Z dôvodu škodovej udalosti linka číslo 9 vynechá spoj zo zastávky Amfiteáter smer Staničné nám. s odchodom o 16:17. Nasledujúci spoj premáva riadne podľa platných cestovných poriadkov s odchodom zo zastávky Amfiteáter 16:29. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme