Upozornenie na meškanie spojov

Obsah

Z dôvodu poveternostných podmienok (zaplavenie cesty pod mostom Palackého) dochádza na linkách 10, 15, 17, 19, 20L, 31, 32, 51, 52 a 56 k meškaniu spojov do 20 minút. Predpoklad trvania obmedzenia - 9.00 hod.

Aktualizácia - (8.00 hod.) Komunikácia je už prejazdná v plnom profile, meškania na linkách sa postupne eliminujú.