Upozornenie na meškanie spojov

Obsah

Z dôvodu stavebných prác na Hlinkovej ulici (frézovanie vozovky) môže na linkách 18, 22, 25, 27, 36, 55, 71, 72 dochádzať k meškaniu spojov do 10 minút. Uvedené platí do ukončenia stavebných prác v pracovných dňoch v časoch 7 až 18 hod.