Upozornenie na meškanie spojov

Obsah

Z dôvodu zhustenej premávky od Prešovskej cesty smer centrum dochádza na linkách 10, 15, 17, 19, 20L, 31, 32, 33, 51, 52, 56 k meškaniu do 15 minút. Na ulici Hlinkova obojsmerne taktiež z dôvodu zhustenej premávky môžu linky 12, 16, 18, 25, 27, 36, 55, 71, 72 meškať do 15 minút. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.