Upozornenie na meškanie spojov

Obsah

(07:23) Meškanie spojov: Prešovská smer centrum. Dotknuté linky: 10, 15, 17, 19, 20L, 31, 32, 33, 51, 52, 56. Meškanie spojov do 20 minút. Z dôvodu zhustenej premávky