Upozornenie na meškanie spojov

Obsah

Z dôvodu zhustenej premávky linky: 19, 52, 54 v úseku Južné nábrežie smer Slanecká je meškanie spojov do 20 minút