UPOZORNENIE NA MEŠKANIE SPOJOV

Obsah

(7:21) Upozornenie na meškanie spojov z dôvodu zhustenej premávky do 20 minút. Palackého smer centrum: 10, 15, 17, 19, 20L, 31, 32, 33, 51, 52, 56