Upozornenie na meškanie spojov 3, 7, 9, R2

Obsah

(5:05) Meškanie liniek 3, 7, 9, R2 do 15 minút. Z dôvodu výpadku prúdu Važecká smer centrum. Za nepríjemnosti za ospravedlňujeme