Vynechanie spoja

Obsah

Z prevádzkových dôvodov dôjde na linke 28 k výpadku spoja, odchod zo zastávky Napájadla smer Tramínova 07:17. Odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Napájadla 07:37. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.