ZMENA ZASTÁVKY

Obsah

Všetky autobusové linky premávajúce cez Nám.osloboditeľov smer Dom umenia/Krajský súd zastavia na zastávke číslo 11 pri poisťovni. Od 6.30 - 8:00 hod.