Zmeny v doprave v súvislosti s Otváracím ceremoniálom Medzinárodného maratónu mieru

Obsah

KOŠICE: Košice budú tento víkend žiť Maratónom, DPMK informuje cestujúcich o zmenách v doprave.

 

V sobotu 5. 10. 2019 sa v čase 18:30 – 20:00 hod na Námestí Maratónu mieru uskutoční otvárací ceremoniál 96. ročníka športových pretekov Medzinárodný maratón mieru (MMM). Počas tejto udalosti bude úplne uzatvorené Námestie Maratónu mieru. Dotknuté linky MHD budú počas tejto akcie odklonené nasledovne:
Linka 2 premáva na upravenej trase Staničné námestie - Nám. osloboditeľov - Hlavná pošta - Amfiteáter
Linka 4 premáva na upravenej trase Barca, Socha Jána Pavla II. - Nám. osloboditeľov - Hlavná pošta - Amfiteáter
Linka 6 premáva na upravenej trase Staničné námestie – SOŠ automobilová - Terasa – Botanická záhrada.
Linka 9 premáva na skrátenej trase Nad jazerom – Alejová – Terasa – Amfiteáter.
Linka R3 premáva na upravenej trase ako linka R4 - Vstupný areál USS – Terasa – Botanická záhrada.

Mimoriadna kyvadlová električková linka x2 zabezpečí prepravu cestujúcich po Komenského ulici, čiže na trase Havlíčkova – Okresný úrad - Poliklinika Sever - Bocatiova - Nám. Maratónu mieru. Zastávka Nám. Maratónu mieru bude pre linku x2 na mimoriadnom stanovišti na Komenského ul., pri priemyselnej škole strojníckej. Upozorňujeme cestujúcich, že preprava bude zabezpečená obojsmernou električkou len po jednej koľaji, v smere na Havlíčkovu.

Linka 17  v smere na Luník VIII premáva odklonom cez ulice Gorkého, Slovenskej jednoty, Komenského a Strojárenskú. V odklonovom úseku zastaví na zastávkach „Mlynská bašta“ (na Gorkého ul.), „Bocatiova“ (na električkovej zastávke) a „Nám. Maratónu mieru“ (na začiatku Strojárenskej ul.).
Linka 19 v smere na Sídlisko KVP premáva odklonom cez ulice Gorkého, Slovenskej jednoty, Komenského a Strojárenskú. V odklonovom úseku zastaví na zastávkach „Mlynská bašta“ (na Gorkého ul.), „Bocatiova“ (na električkovej zastávke) a „Nám. Maratónu mieru“ (na začiatku Strojárenskej ul.).
Linka 22 v smere na Baňu Bankov premáva po Národnej triede a následne odklonom cez ulice Slovenskej jednoty, Komenského a Strojárenskú. V odklonovom úseku zastaví na zastávkach „Bocatiova“ (na električkovej zastávke) a „Nám. Maratónu mieru“ (na začiatku Strojárenskej ul.).
Linka 36 v smere na Sídlisko KVP premáva po Národnej triede, následne odklonom cez ulice Slovenskej jednoty, Komenského a Strojárenskú. V odklonovom úseku zastaví na zastávkach „Bocatiova“ (na električkovej zastávke) a „Nám. Maratónu mieru“ (na začiatku Strojárenskej ul.).

Mimoriadna autobusová linka x9 zabezpečí v 10-minútovom intervale spojenie od Amfiteátra (z električiek liniek 6, 9 a R3) na Námestie Maratónu mieru, a späť. Táto náhrada za električky bude premávať na okružnej trase Amfiteáter > Radnica Starého mesta > Nám. Maratónu mieru (Továrenská ul.) > Bocatiova (električková zastávka) > Nám. Maratónu mieru (mimoriadne stanovište na Strojárenskej ul.) > Radnica Starého mesta (električková zastávka) > Amfiteáter. V zastávke Amfiteáter bude zabezpečený prestup medzi električkami a autobusmi, spoje sa budú vyčkávať.

Upozorňujeme cestujúcich, že počas otváracieho ceremoniálu sú na Námestí Maratónu mieru bežné električkové zastávky a autobusová zastávka smer Radnica Starého mesta dočasne mimo prevádzky.

 

 

Kontakt pre médiá:

Mgr. Vladimíra Petrušová

špecialista pre styk s verejnosťou
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice